Bước 1:  Vào mục: Báo Giá => Tạo đơn báo giá:  trên thanh menu ngang

Bước 2:  Bấm vào Nhập sản phẩm => Điền các thông tin bắt buộc + tải ảnh sản phẩm lên ( nếu có)

Quý khách bấm: => Lưu sản phẩm này: Nếu muốn tiếp tục đặt thêm các mẫu khác của shop

TH1: Bấm tiếp:  =>Tạo đơn hàng ( hay còn gọi là bước thêm vào giỏ hàng trong đơn tạo tay), ở bước này khách hàng hoàn toàn có thể sửa được các thông tin của đơn, vì đơn chưa được gửi đi báo giá

TH2: Bấ:=> Tạo đơn hàng và gửi báo giá: Khi quý khách hàng đã chắc chắn các thông tin muốn đặt, ở bước này quý khách không thể sửa đơn hàng được nữa, chỉ có thể thêm được sản phẩm khác vào đơn:  nếu muốn sửa vui lòng nhờ nhân viên hỗ trợ sửa giúp

Chú ý: Trường hợp khách hàng phải lên nhiều sản phẩm cho đơn, khách hàng vui lòng bấm nút nhân bản và chỉnh sửa để tạo đơn cho nhanh

Bước 3: Với những đơn hiện tại đang ở mục mới tạo, khách hàng tích chọn những đơn muốn chốt và chuyển sang chế độ chờ báo giá

Bước 4: Đợi nhân viên đặt hàng lên hệ shop và sẽ báo lại giá với khách, khi đó đơn sẽ được chuyển sang mục đã lên đơn: Khách hàng vào giỏ hàng để xem lại đơn và bấm đặt cọc như đơn thông thường

 

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Menu