Chính sách

Chính sách hậu mãi

I. Chính sách khiếu nại 1. Định nghĩa Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không…

Chính sách vận chuyển

I. Chính sách vận chuyển quốc tế 1. Định nghĩa Tất cả các đơn hàng được mua tại Y-Order đều được sử dụng dịch vụ vận chuyển Quốc tế theo hình…

Chính sách mua hàng

I. Mức phí mua hàng Mức phí mua hàng được quy định trong bảng phí dịch vụ, chi tiết tại đây. II. Chính sách đặt cọc Sau khi hoàn tất việc…

Quy định và chính sách

I. Mức phí mua hàng Mức phí mua hàng được quy định trong bảng phí dịch vụ, chi tiết tại đây. II. Chính sách đặt cọc Sau khi hoàn tất việc…
Menu